Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD17
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu zwiększenie komfortu użytkowników autostrad płatnych w Polsce korzystających z ciągów autostrad, na których funkcję pobierającego opłatę na poszczególnych odcinkach pełnią różne podmioty. Korzystając z autostrad płatnych użytkownicy muszą bowiem rozliczać się z każdym z podmiotów pobierających opłaty za przejazd z osobna (obecnie funkcjonuje pięć takich podmiotów) nawet wykonując jeden ciągły przejazd. Celem ustawy jest ograniczenie obciążeń nałożonych na użytkowników autostrad płatnych w zakresie sposobu i formy uiszczania opłat.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza rozwiązania pozwalające na wykonywanie czynności technicznych związanych z poborem opłat za przejazd autostradą przez inny podmiot niż pobierający opłaty. Ustawa określa ramy prawne pozwalające na zawarcie stosownych umów w powyższym zakresie pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Użytkownicy autostrad płatnych będą mogli rozliczać się z jednym podmiotem pobierającym opłaty za przejazd, bez konieczności zawierania umów ze wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.06.2015
Rejestr zmian