Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA14
Tytuł

Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ogólnie w Polsce istnieje ponad 300 zawodów regulowanych, głównie z tzw. systemu ogólnego (vide Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych). Polska należy pod tym względem do tych krajów Unii Europejskiej, które obciążają regulacjami największą ilość zawodów. Zamknięcie zawodów wywiera negatywny wpływ na rynek pracy oraz na konkurencję, powodując niepotrzebny wzrost kosztów usług. Z tego względu wskazana jest deregulacja większości z istniejących dziś zawodów zamkniętych.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych przez znaczne zmniejszenie liczby rodzajów zawodów, których wykonywanie jest uwarunkowane spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach prawa.
Istotą rozwiązań będzie uchylenie szeregu przepisów rangi ustawowej, ustanawiających ramy prawne dopuszczenia do wykonywania zawodów, które ze względu na swój charakter można uwolnić od regulacji, co doprowadzi do pełniejszego stosowania w Polsce zasady swobody przepływu pracowników.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS we współpracy z MNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 25 września 2012 r. (ze zmianami)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.09.2012
Rejestr zmian