Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC40
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im, uchylającego dyrektywę 94/56/WE.
Termin implementacji:
2 grudnia 2010 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu zapewnienie zgodności ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010. Zmiana ustawy uwzględnia m.in. kwestie kompetencji Państwowej Komisji Badania Wypadów Lotniczych, sankcji za naruszenie postanowień rozporządzenia, planów pomocowych dla ofiar i ich rodzin oraz podstawowych elementów ww. planów, kwestii porozumień zawieranych pomiędzy PKBWL i innymi organami, które mogą być włączone w działania związane z badaniem zdarzenia lotniczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.07.2015
Rejestr zmian