Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuZA3
Tytuł
Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem ustawy, która ma powstać w oparciu o projektowane założenia jest konsolidacja wybranych jednostek organizacyjnych obsługujących wybrane terenowe organy administracji rządowej tzn. włączenie ich aparatów pomocniczych w struktury urzędu wojewódzkiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane założenia zakładają, że ustawą która w oparciu o nie powstanie, zlikwiduje się urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie. Obsługę tych organów będą prowadziły urzędy wojewódzkie (centra usług wspólnych). Ponadto podstawowa zasada funkcjonowania administracji rządowej w województwie jaką jest zespolenie ulegnie wzmocnieniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 31 lipca 2013, 13:49
Rejestr zmian