Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD64
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nieaktualne nazewnictwo w przedmiotowym rozporządzeniu, ze względu na powołanie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz utworzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2080).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zastosowanie aktualnej nomenklatury, tj. zastąpienie sformułowań „Minister Infrastruktury i Rozwoju” oraz „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju” sformułowaniami „Minister Infrastruktury i Budownictwa” oraz „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Kempa Minister – członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.04.2016
Rejestr zmian