Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD8
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie do systemu prawa szczegółowych zasad dopuszczenia dróg do użytkowania, w związku z koniecznością zapewnienia „przejezdności” niektórych dróg krajowych na Euro 2012.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustalenie zasad mających na celu zapewnienie „przejezdności” na drogach krajowych w okresie Euro 2012. Projekt określa wymagania dla decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz warunki wydania takich decyzji dla dróg, których proces inwestycyjny jest bardzo zaawansowany ale nie będzie zakończony przed Euro 2012.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Jankowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2012 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 lutego 2012 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-