Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD56
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia oraz ustalenia granic niektórych powiatów, ustalenia i zmiany nazw powiatów oraz siedzib ich władz

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie wpływających do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian