Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD55
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia oraz ustalenia granic niektórych gmin, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta i ustalenia jego granic, ustalenia i zmiany nazwy gmin oraz siedzib ich władz

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie wpływających do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.06.2017
do góry