Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD51
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. poz. 569) do niniejszego wykazu zalicza się m. in. linię kolejową nr 410 na odcinku Grotniki Drawskie – Złocieniec (poz. 156) oraz na odcinku Wierzchowo Pomorskie – Drawno (poz. 157 wykazu). Projektowana zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości linii kolejowej nr 410 na odcinku Grotniki Drawskie – Drawno.
Wprowadzenie niniejszej modyfikacji jest konieczne ze względu na dostosowanie systemu zabezpieczenia logistycznego do aktualnych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest włączenie do wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, kolejnego odcinka linii kolejowej nr 410 Złocieniec – Wierzchowo Pomorskie, co zapewni ciągłość całej linii. Finansowanie powinno nastąpić w ramach przyznanego na dany rok limitu środków budżetowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.04.2017
do góry