Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD44
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45b ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie wysokości cen maksymalnych dla produktów dystrybuowanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w roku szkolnym 2016/2017, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Ceny maksymalne są wyznaczone mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską. Powinny one odzwierciedlać poziom równowagi pomiędzy ceną opłacalną dla przetwórców mleka dostarczających mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych, a ceną którą są gotowi zaakceptować rodzice uczniów nabywających te przetwory. Ponadto, określenie cen maksymalnych jest istotne z uwagi na powiązanie z dopłatą krajową.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.06.2016
do góry