Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC50
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej ma na celu umożliwienie  jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014–2020, przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, na sfinansowanie tzw. prac przygotowawczych oraz wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych i wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, w ramach PROW na lata 2014–2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany w ustawie o finansowaniu wspólnej polityki rolnej dotyczą:
- umożliwienia  jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014–2020, przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
- wprowadzenia możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020,
- wprowadzenia możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW na lata 2014-2020.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry