Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD42
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy ABW w projekcie budżetu ABW na 2016 r. w kwocie 359.513 tys. zł. Kwota ta uwzględnia m.in. przyznanie na 2016 r. dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy ABW w kwocie 18.948 tys. zł, co odpowiada funduszowi wynagrodzeń określonemu w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2016 r. w części 57 budżetu państwa – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwiększa wielokrotność kwoty bazowej z 3,40 do 3,60. Obecnie wysokość tego wskaźnika jest regulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 64, poz. 538). Była ona podstawą do ustalenia w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty uposażeń funkcjonariuszy ABW w  wysokości 341.209 tys. zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Pogonowski p.o. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry