Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD16
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Komenda Główna PSP jest międzynarodowym i krajowym punktem kontaktowym dla UE, NATO, ONZ
i może zgłaszać ekspertów oraz grupy poszukiwawczo-ratownicze na misje ochrony ludności, pomocy humanitarnej. Niejasne kwestie delegowania strażaków do wykonywania innych działań poza granicami kraju – art. 49b) pkt 2.
Strażak może zostać delegowany, za jego pisemną zgodą, do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w:
1) działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej;
2) szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych.
2. Strażak, za jego zgodą, może zostać wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania innych określonych zadań poza granicą państwa.
Obecnie strażak może być delegowany do różnego rodzaju misji: ONZ, UE oraz innych zadań. Dookreślenia wymagają zapisy o delegowaniu na różne misje poza grupą ratowniczą, np. w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (kwestie czasu pracy, wynagrodzenia, delegacji) – brak zapisów w obowiązującej ustawie oraz stosownym rozporządzeniu z 2005 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) podjęcie prac nad zmianą ustawy PSP w zakresie delegowania strażaka do innych zadań poza granicami państwa oraz delegowania / wyznaczenia na misje ekspertów cywilnych;
2) uregulowanie kwestii delegowania na służbowe wyjazdy zagraniczne przez komendantów danych jednostek organizacyjnych  (w przypadku pomocy ratowniczej, udziału w projektach czy współpracy bilateralnej);
3) zmiany dotyczą rozdziału 5 ustawy o PSP – „Wykonywanie zadań poza granicami państwa”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej obejmującym zmianę przepisów rozdziału 5a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, pt. „Wykonywanie zadań poza granicami państwa” nie będą kontynuowane. Część proponowanych zmian dotycząca w szczególności udziału osób cywilnych w działaniach ratowniczych poza granicami kraju, z przyczyn formalnych, nie może być uregulowana w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej.

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.04.2018
do góry