Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD467
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do obycia ćwiczeńw jednostkach przewidzianych do militaryzacji stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669). Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób planowanych do powołania w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, z uwzględnieniem potrzeby zapewniania realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustalenie przez Radę Ministrów limitu osób, które można będzie powołać na ćwiczenia do jednostek przewidzianych do militaryzacji umożliwi praktyczne sprawdzenie stanu przygotowania wytypowanych jednostek organizacyjnych, do realizacji nałożonych zadań obronnych. Ćwiczenia te stanowią również praktyczny element szkolenia obronnego przewidzianego w wieloletnich programach szkolenia, uwzględnionych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w działach administracji rządowej: sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne oraz w województwie małopolskim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Łapiński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.05.2019
do góry