Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD499
Tytuł

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020​

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483), a także art. 139 ust. 1 oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. z uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.09.2019
Rejestr zmian