Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID248
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana finansowania programu wieloletniego w zakresie wysokości środków pozostałych do poniesienia po roku 2012 oraz w roku 2014 i 2017.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność zmiany finansowania ze środków budżetu państwa polega na zwiększeniu nakładów do poniesienia po roku 2012 o kwotę 99 tys. zł (z kwoty 376 298 tys. zł do 376 397 tys. zł), w związku z dokonanym przez Uczelnię zwrotem środków na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Białystok z tytułu wygaśnięcia decyzji administracyjnych z lat 2009-2010, dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew w ramach realizacji Programu. Zmianie ulega wysokość środków zaplanowana na 2014 r. Niewykonanie w wysokości 11 584 tys. zł związane było z opóźnieniami w zakresie robót budowlano - montażowych prowadzonych na czynnym obiekcie oraz problemów przy zamówieniach publicznych na zakup wyposażenia. W związku z powyższym, w celu uzyskania zaplanowanego efektu rzeczowego Programu środki w łącznej wysokości 11 683 tys. zł należy przesunąć na rok 2017.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2015
Rejestr zmian