Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID246
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (NPR) został zaprojektowany jako zestaw rozwiązań na rzecz stworzenia korzystnych warunków do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, w odniesieniu do przygotowanej przez samorząd gminy diagnozy lokalnych potrzeb i potencjałów. NPR ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla powszechnego prowadzenia rewitalizacji w Polsce. Dokument będzie zawierał opis wymagań dla programów rewitalizacji i dla prowadzenia samego procesu rewitalizacji, aby można było uznać go za pełny i prawidłowy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejszymi elementami składającymi się na NPR są:
- zmiany prawne – mające na celu likwidację barier legislacyjnych i usprawnienia procesu wyprowadzania z kryzysu obszarów zdegradowanych;
- narzędzia – tworzące pozaprawne instrumentarium umożliwiające prowadzenie skutecznych i efektywnych działań rewitalizacyjnych;
- finansowanie – źródła finansowania działań rewitalizacyjnych wraz z warunkami wydatkowania środków;
- informacja i edukacja – pakiet działań mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat tego jak prawidłowo planować, prowadzić i oceniać proces rewitalizacji, a także zwiększać kompetencje wszystkich zaangażowanych w niego podmiotów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-