Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuRD474
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Sytuacja na rynku porzeczki czarnej jest bardzo trudna. Ceny czarnych porzeczek są w bieżącym sezonie zdecydowanie niższe od cen notowanych w latach poprzednich, z wyjątkiem 2014 r. w którym średnia cena płacona producentom rolnym za 1 kg owoców wynosiła 0,60 zł. Natomiast ceny płacone producentom rolnym w roku bieżącym wynoszą średnio 0,50 zł za kg tych owoców.
Uwzględniając powyższe, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy producentom czarnej porzeczki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się udzielenie pomocy producentom porzeczki czarnej w wysokości 600 zł na ha powierzchni tej uprawy w formule de minimis.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 31 sierpnia 2015, 11:10
Rejestr zmian