Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuIA5
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program rządowy jest realizacją exposé Prezes Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 roku w zakresie finansowania studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych dla wybitnych studentów. Zgodnie z założeniami, pierwszy nabór do programu rozpocznie się już we wrześniu 2015 roku.
Program zostanie ustanowiony na podstawie art. 42a ust. 1 dodanego do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) ustawą z dnia ……. 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. …).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustanowienie rządowego programu umożliwi udzielenie pomocy finansowej wybitnym studentom zamierzającym podjąć studia magisterskie w renomowanych uczelniach zagranicznych. W założeniu rządowy program ma stworzyć szansę rozwoju dla wybitnych studentów, w tym osób, dla których przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i międzynarodowego doświadczenia jest ich sytuacja materialna. Uzupełnienie wiedzy w najlepszych światowych uczelniach pozwoli polskim studentom na rozwój potencjału intelektualnego.
Program rządowy służy podniesieniu mobilności międzynarodowej studentów, a także przeniesieniu najlepszych wzorów nauczania na polskie uczelnie. Mobilność sprzyja transferowi wiedzy i zdobywaniu doświadczenia, a także budowaniu kapitału relacyjnego i znacząco ułatwia rozwijanie kompetencji zawodowych, naukowych oraz poszerzanie horyzontów intelektualnych. W Polsce, na tle sytuacji w Europie, poziom mobilności nauczycieli akademickich, naukowców, doktorantów i studentów jest obecnie relatywnie niski.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDaria Lipińska–Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.10.2015
Rejestr zmian