Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD462
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. poz. 569) do niniejszego wykazu zalicza się m.in. linię kolejową nr 410 na odcinku Grotniki Drawskie – Złocieniec (poz. 156) oraz na odcinku Wierzchowo Pomorskie – Drawno (poz. 157 wykazu). Projektowana zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości linii kolejowej nr 410 na odcinku Grotniki Drawskie – Drawno.
Wprowadzenie niniejszej modyfikacji jest konieczne ze względu na dostosowanie systemu zabezpieczenia logistycznego do aktualnych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest włączenie do wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, kolejnego odcinka linii kolejowej nr 410 Złocieniec – Wierzchowo Pomorskie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-