Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD224
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) polegająca na przesunięciu o dwa lata terminu zniesienia obowiązku meldunkowego, ma zapewnić – z uwagi na charakter i rozmiar przedsięwzięcia – dodatkowy czas, niezbędny do wprowadzenia kompleksowych zmian w przepisach opartych na obowiązku meldunkowym, oraz pozwolić na dostosowanie systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje przesunięcie terminu zniesienia obowiązku meldunkowego o dwa lata – obecna data zniesienia obowiązku meldunkowego określona w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, tj. 1 stycznia 2016 r., zostanie zastąpiona datą 1 stycznia 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Szubiela Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.07.2015
Rejestr zmian