Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID242
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w Kazachstanie

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Astana będzie w 2017 roku gospodarzem Międzynarodowej Wystawy EXPO, która odbędzie się pod hasłem przewodnim „Energia przyszłości”. Polska poparła starania Kazachstanu o uzyskanie praw do organizacji tej wystawy. Wystawa trwająca od 10 czerwca do 10 września 2017 r. ma przyciągnąć do udziału 100 państw i 10 organizacji międzynarodowych oraz ponad 5 mln zwiedzających.
Przyjęcie zaproszenia do udziału w EXPO 2017 w Kazachstanie może być bardzo dobrą okazją do jeszcze większej intensyfikacji współpracy firm polskich z tym ważnym azjatyckim partnerem. Polskie firmy już teraz zabiegają o udział w projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wystawy.
Z uwagi na tendencje rozwojowe i potencjał współpracy gospodarczej Kazachstan zajmuje ważne miejsce w polskim systemie promocji gospodarczej. Kraj ten został wybrany jako jeden z  rynków perspektywicznych, w odniesieniu do którego w latach 2014-2015 kontynuowany jest kompleksowy program promocji ogólnej. Jednocześnie Kazachstan objęty został także trzema branżowymi programami promocji – programem promocji branży budowlanej, przemysłu maszynowego i urządzeń górniczych, a także przemysłu obronnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest zgłoszenie Polski do udziału w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017.
Uwzględniając aktualny stan i dalsze perspektywy współpracy gospodarczej z Kazachstanem, znaczenie tego kraju w regionie oraz pozytywny wpływ ewentualnej decyzji o udziale Polski w wystawie na interesy polskich firm na tym rynku (w tym firm zainteresowanych udziałem w przygotowaniach do wystawy), Polska powinna wziąć udział w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie.
Udział Polski w EXPO 2017 stworzy nowe możliwości ożywienia i rozwoju współpracy, przyczyni się do umocnienia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, a także do wzrostu zainteresowania polskimi produktami i polską gospodarką.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.11.2015
Rejestr zmian