Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC169
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu wykonanie zobowiązania nałożonego na polskiego prawodawcę w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z 17 grudnia 2013 roku.
Przygotowanie projektu ma na celu wprowadzenie niezbędnych rozwiązań do polskiego porządku prawnego w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz ich funkcjonowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy powinien dostosować polskie przepisy dotyczące europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej do zmienionych przepisów UE. W szczególności, dostosowane będą regulacje w zakresie procedury udzielania zgody na udział polskich instytucji w europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej. Zmiany powinny doprowadzić do skrócenia czasu potrzebnego do utworzenia ugrupowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR MSZ, RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarceli Niezgoda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 22.07.2015
Rejestr zmian