Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD421
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 485) uniemożliwia dalsze zagospodarowanie nieruchomości Lotnisko Oleśnica, znajdującej się w załączniku nr 1 do rozporządzenia pt. Wykaz lotnisk wojskowych trwale niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, wymagających zachowania ich lotniczego charakteru. Proponowana zmiana umożliwi zagospodarowanie nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego, w trybie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykreślenie Lotniska Oleśnica z załącznika nr 1 do rozporządzenia pt. Wykaz lotnisk wojskowych trwale niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, wymagających zachowania ich lotniczego charakteru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIOZWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.07.2015
Rejestr zmian