Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD413
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w roku szkolnym 2015/2016.
Dzięki dopłacie krajowej, mleko bez dodatków smakowych jest udostępniane dzieciom w szkołach podstawowych bezpłatnie, zaś pozostałe przetwory mleczne po obniżonej cenie w stosunku do ustalonych cen maksymalnych. Dopłata krajowa pozwala efektywniej realizować główne cele programu „Szklanka mleka”, którymi są promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i odżywiania się, a tym samym przeciwdziałanie nadwadze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.06.2015
Rejestr zmian