Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC65
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Rozporządzenie było znowelizowane w dniu 8 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 590) oraz w dniu 20 maja 2014 (Dz. U. poz. 641), czyli przed rozpoczęciem wiosennych zasiewów. Od maja do końca roku 2014 w Katalogu dokonywane były zmiany i wpisano bądź usunięto z niego kolejne odmiany MON 810.  Ze względu na konieczność uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej, wykaz odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu siewów, to jest najpóźniej do końca kwietnia 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie uaktualnia wykaz odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 maja 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.05.2015
Rejestr zmian