Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD396
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Modyfikacja wzorów formularzy przeznaczonych dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy, zawarte w Informacji o rozliczeniu podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych spowodowana koniecznością dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz rozwiązań wdrażanych w ramach Programu e-Podatki współfinansowanego ze środków europejskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany mają na celu określenie nowych wzorów formularzy umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków związanych z rozliczeniem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Neneman Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.04.2015
Rejestr zmian