Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRA4
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest obniżenie wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434), od dnia 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej obniżała wysokość podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.
W rezultacie stopa referencyjna zmniejszyła się z poziomu 5.75% do 2,00%, natomiast stopa kredytu lombardowego NBP zmniejszyła się z poziomu 7.25% do 3,00%. Ta ostatnia zmiana powoduje, że obliczane na podstawie art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) odsetki maksymalne wynoszą aktualnie 12%. Powyższe uzasadnia potrzebę zmiany stawki odsetek ustawowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obniżenie stawki odsetek ustawowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kozdroń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.12.2014
Rejestr zmian