Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuIA4
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rządowego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zapowiedź działań na rzecz tworzenia dziennych domów opieki dla osób starszych została przedstawiona w trakcie wygłaszanego w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej Expose Pani Ewa Kopacz  - Prezesa Rady Ministrów. W takich domach seniorzy powinni znaleźć opiekę medyczną, ofertę ciekawego spę­dzenia czasu wolnego, usługi rehabilitacyjne i poczucie bezpieczeństwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategicznym celem Programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na terenie tych jednostek sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR i Klubów Senior-WIGOR ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których brak jest infrastruktury pomocy społecznej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.
Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym-seniorom poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, oraz prozdrowotnej, w tym podstawowych usług rehabilitacji ruchowej. 
Działania te będą realizowane w oparciu o Program Rządowy „Senior – WIGOR” na lata 2015–2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWładysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 marca 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.03.2015
Rejestr zmian