Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD385
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielania pomocy dla producentów cebuli, kapusty lub jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r. spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, w szczególności embargiem wprowadzonym przez Rosję. W dniu 1 sierpnia 2014 r. służby fitosanitarne Federacji Rosyjskiej poinformowały o wprowadzeniu czasowego zakazu wwozu wybranych świeżych owoców i warzyw z Polski. A następnie w dniu 7 sierpnia 2014 r. Federacja Rosyjska poinformowała o rozszerzeniu embarga na większość owoców i warzyw, zarówno świeżych jak i mrożonych, importowanych z UE. Od momentu ustanowienia przez Federację Rosyjską embarga na owoce i warzywa, najpierw tylko z Polski a następnie z całej UE, sytuacja na rynku tych produktów uległa drastycznej zmianie. W konsekwencji w miesiącach sierpień – wrzesień br. ceny jabłek były niższe o ok. 43% od cen notowanych w analogicznym okresie 2013 r. Ceny kapusty były niższe o ok. 72%, cebuli o 46%.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się udzielenie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa w wysokości:
- 450 zł na 1 ha powierzchni prowadzonych w 2014 r. upraw cebuli lub kapusty;
- 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych
będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR. Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie będzie mogła przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten pomniejszą kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.11.2014
Rejestr zmian