Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD296
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2017 r. Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne jest określenie znaków dla tych wojsk. Projektowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych RP – orła wojskowego oraz flagi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się aby orłem Wojsk Obrony Terytorialnej była tarcza amazonek ze złotym znakiem Polski Walczącej. Wykorzystanie w projektowanym wizerunku orła i flagi znaku Polski Walczącej podkreśla fakt, że obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ten symbol walki Narodu Polskiego z hitlerowskim okupantem nawiązuje do dziedzictwa tradycji, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, jak też żołnierzy wyklętych.
Przewiduje się, że wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej w wysokości ok. 50.000 zł. Koszty te zostaną sfinansowane z budżetu państwa, z części – obrona narodowa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.04.2018
Rejestr zmian