Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD384
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia określonego w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Aktualnie w przedmiotowym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. Nr 99, poz. 910, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z koniecznością ponownego określenia katalogu lotnisk międzynarodowych w celu zapewnienia jego spójności ze zmienianymi aktualnie z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych przepisami określającymi lotnicze przejścia graniczne, wydawanymi na podstawie art. 16 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określi lotniska międzynarodowe, z uwzględnieniem potrzeb danego regionu oraz przepisów określających lotnicze przejścia graniczne. W rozporządzeniu zachowane zostaną lotniska międzynarodowe określone w obowiązującym aktualnie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych. Katalog lotnisk zostanie jednak uzupełniony o lotnisko Radom-Sadków, na którym zgodnie z projektowanymi przepisami wydawanymi na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej ma zostać niebawem ustanowione dodatkowe lotnicze przejście graniczne otwarte codziennie w godzinach od 06:00 do 24:00.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.07.2015
Rejestr zmian