Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD383
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowić będzie wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64b ust. 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Aktualnie w przedmiotowym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie  wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających (Dz. U. poz. 928). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z koniecznością aktualizacji wykazu określonego w ww. rozporządzeniu i zapewnienia jego zgodności z danymi zawartymi w rejestrze lotnisk prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określi wykaz spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego na ponadlokalnych lotniskach użytku publicznego, w tym zapewnienia bezpiecznego, ciągłego i efektywnego ruchu pasażerskiego i towarowego na tych lotniskach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 marca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.04.2015
Rejestr zmian