Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZC37
Tytuł

Założenia projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/6).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Regulacja wprowadzi podstawy prawne dla ponownego wykorzystywania materiałów bibliotecznych będących w posiadaniu bibliotek publicznych i uniwersyteckich, archiwaliów z państwowego zasobu archiwalnego i ich kopii oraz wizerunków muzealiów. Przed zmianą dyrektywy 2003/98/WE ponownym wykorzystywaniem w polskim porządku prawnym objęte były jedynie informacje publiczne. Ustawodawca UE zmieniając dyrektywę postanowił rozszerzyć jej zakres o zasoby będące w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRoman Dmowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.08.2015
do góry