Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD328
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju słupskiej strefy przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem sse 7,9157 ha gruntów prywatnych w Czarnej, w związku z planowaną inwestycją spółki MEBLE NEGRO sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna oraz wyłączenie 15,5202 ha z Podstref: Tuchom i Koszalin. W wyniku ww. zmian powierzchnia strefy słupskiej wyniesie 816,7878 ha.
Nowa inwestycja realizowana będzie w ramach funkcjonującego zakładu produkcji mebli. Nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 30 mln zł i utworzonych zostanie nie mniej niż 150 nowych miejsc pracy. Inwestor będzie zobowiązany warunkiem zezwolenia do utrzymania przez 3 lata nowoutworzonych i już istniejących etatów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.05.2014
Rejestr zmian