Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC55
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania projektu rozporządzenia wynika z postępowania notyfikacyjnego przez Komisją Europejską w sprawie SA. 36571 (2013/N) – Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w Polsce. W celu uzyskania przez stronę polską pewności prawnej notyfikacji podlegały przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). W toku postępowania Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia odnośnie obowiązujących zarówno w procedurze administracyjnej, jak i w procedurze cywilnej, zasad ustalania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Strona polska wycofała wniosek notyfikacyjny i zadeklarowała zmianę przepisów budzących zastrzeżenia Komisji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.09.2014
Rejestr zmian