Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID180
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Europejska Stolica Kultury 2016”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie Uchwały Nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” podjętej w celu realizacji decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działania Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019, Rada Ministrów powierzyła koordynację udziału Rzeczypospolitej Polskiej ww. Programie Ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach powierzonych ww. Uchwałą zadań m.in. wyłoniono zwycięskie miasto – Wrocław, które w 2016 r. obok hiszpańskiego San Sebastian będzie Europejską Stolicą Kultury.
Jednym z zadań opisanych w § 2 ust. 7 ww. Uchwały jest wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie programu wieloletniego, w celu wsparcia zwycięskiego miasta w realizacji Programu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem uchwały będzie udzielenie miastu Wrocław wsparcia w finansowaniu części wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów ESK 2016.
W ramach środków z budżetu państwa ma być współfinansowana grupa wydarzeń wiodących, czyli najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016 r. Są to szeroko zakrojone projekty, które przyciągną nie tylko krajową, ale przede wszystkim europejską publiczność.
Szacunkowe koszty ze środków budżetu państwa – 99.000.000 zł.
Termin realizacji – lata 2016-2017, z tego:
2016 r. – rok obchodów ESK – kwota 96.000.000 zł.
2017 r. – zamknięcie finansowe projektów, które trwały do końca 2016 r. – kwota 3.000.000 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2015
do góry