Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC123
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (termin implementacji upłynął w dniu 1 listopada 2013 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany będą polegały na określeniu terminu wygaśnięcia ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz na wydłużeniu czasu ochrony muzycznych artystycznych wykonań oraz fonogramów z 50 do 70 lat, przy czym w wydłużonym okresie:
- możliwe będzie odzyskanie przez artystę wykonawcę praw uprzednio przeniesionych na producenta fonogramu, jeżeli producent nie oferuje egzemplarzy tego fonogramu do sprzedaży albo nie udostępnia go w internecie;
- artyście wykonawcy, który przeniósł swoje prawa na producenta fonogramu za jednorazowym wynagrodzeniem, przysługiwać będzie coroczne dodatkowe wynagrodzenie od tego producenta;
- w przypadku artysty wykonawcy, który z tytułu publikacji fonogramu uzyskuje od producenta okresowo wypłacane wynagrodzenie, od tego wynagrodzenia nie będą dokonywane żadne potrącenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Wyrobiec Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.03.2015
do góry