Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZC36
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu wykonanie zobowiązania nałożonego na polskiego prawodawcę w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
Przygotowanie projektu ma na celu wprowadzenie niezbędnych rozwiązań do polskiego porządku prawnego w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz ich funkcjonowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy powinien dostosować polskie przepisy dotyczące europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej do zmienionych przepisów UE. W szczególności, dostosowane będą regulacje w zakresie procedury udzielania zgody na udział polskich instytucji w europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej. Zmiany powinny doprowadzić do skrócenia czasu potrzebnego do utworzenia ugrupowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarceli Niezgoda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.02.2015
Rejestr zmian