Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD100
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecny system informacji gospodarczych oparty o konkurujące ze sobą komercyjne biura informacji gospodarczej nie zapewnia przedsiębiorcom wystarczająco taniego i powszechnego dostępu do danych niezbędnych do oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta. Dane o sytuacji finansowej przedsiębiorców i konsumentów są rozproszone w wielu bazach danych.
Funkcjonujące biura informacji gospodarczej nie w pełni wykorzystują możliwości ustawowe, przez 10 lat obowiązywania regulacji nie powstał jednolity i tani dla obywateli system.
Obecny system wymaga uzupełnienia o silniejsze instrumenty chroniące słuszne interesy dłużnika, które zapewnią także należyty poziom ochrony. Niektóre obowiązujące rozwiązania prawne budzą także wątpliwości konstytucyjne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest poprawa efektywności systemu informacji o wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez:
1. Zobowiązanie biur informacji gospodarczej do wzajemnego przekazywania posiadanych informacji gospodarczych i  wprowadzenie jednego wniosku o udostępnienie informacji gospodarczych z wszystkich biur tzw. wniosek jednolity,
2. Umożliwienie biurom dostępu do informacji o niektórych o zobowiązaniach publicznoprawnych,
3. Zwiększenie ochrony konsumentów poprzez ograniczenie możliwości udostępniania informacji o zobowiązaniach przedawnionych,
4. Udostępnianie w biurach informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych egzekucjach,
5. Umożliwienie przekazywania informacji o wierzytelnościach niestwierdzonych tytułem egzekucyjnym, w celu wyeliminowania wątpliwości konstytucyjnych,
6. Stworzenie w ustawie katalogu typowych klauzul (sytuacji prawnych), których wystąpienie obligowałoby biuro lub wierzyciela do określonych zachowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.02.2015
Rejestr zmian