Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD325
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju strefy kostrzyńsko-słubickiej przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji na terenie województwa lubuskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem sse 78,7955 ha gruntów prywatnych, w związku z inwestycją Kronopol sp. z o.o., realizowaną w ramach funkcjonującego zakładu w Żarach. W wyniku tej inwestycji poniesione zostaną nakłady o wartości co najmniej 160 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 20 nowych miejsc pracy. Realizacja projektu pozwoli utrzymać istniejące miejsca pracy na średniorocznym poziomie wynoszącym w przeliczeniu na pełne etaty 1022,77 pracowników, do czego spółka zostanie zobowiązana warunkiem zezwolenia.
Jednocześnie wyłącza się 47,3938 ha w Słubicach na wniosek właściciela gruntu w związku z rezygnacją spółki „Krono-Invest” sp. z o.o. z grupy Krono z realizacji inwestycji na tym terenie. Na wniosek „Krono-Invest” sp. z o.o. Minister Gospodarki decyzją Nr 27/IW/07 z dnia 9 marca 2007 r. wygasił zezwolenie Nr 72 z dnia 25 listopada 2003 r. Przedsiębiorca nie rozpoczął inwestycji i tym samym nie korzystał z pomocy publicznej. Spółka „Krono-Invest” sp. z o.o. została przejęta przez Kronopol sp. z o.o. z dniem 30 sierpnia 2013 r.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.05.2014
Rejestr zmian