Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID177
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z nałożonym przez Komisję Europejską na Rzeczpospolitą Polską obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową, Komisja Europejska zaleciła rezygnację z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej, w tym Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, z chwilą zatwierdzenia przez Radę Ministrów Masterplanów, tj. przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły,  które stanowić będą uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. Przyjęty Uchwałą nr 118/2013 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, nałożył na Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązek uchylenia, najpóźniej w sierpniu 2014 r., m.in. ustanowionego uchwałą z dnia 9 sierpnia 2011 r. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje uchylenie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Istotą projektu jest wygaszanie zadań Programu a jednocześnie zapewnienie kontynuacji zadań rozpoczętych, a niezakończonych, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. Projekt przewiduje przekazanie koordynacji realizacji niezakończonych zadań Wojewodzie Małopolskiemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.08.2014
do góry