Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD322
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z projektowanym uchyleniem Programu dla Odry – 2006 niezbędne będzie zniesienie Pełnomocnika Rządu powołanego w celu zapewnienia realizacji zadań przewidzianych tym Programem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu dla Odry – 2006, którym jest Wojewoda Dolnośląski  i zobowiązanie Wojewody do przedstawienia Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Pełnomocnika w 2014 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.08.2014
Rejestr zmian