Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD321
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na konieczność wydania przedmiotowego aktu zwracało uwagę Rządowe Centrum Legislacji wskazując na jego pośrednią utratę mocy związaną ze zmianą z dniem 1 maja 2014 r. zakresu przedmiotowego art. 11 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675), do którego odsyła przepis upoważniający do wydania przedmiotowego rozporządzenia.
Nowe rozporządzenie wzorowane jest w większości na rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 190, poz. 1476, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej polegających na:
1. legitymowaniu lub ustalaniu w inny sposób tożsamości osób,
2. zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
3. doprowadzaniu tych osób do właściwych organów i jednostek
oraz wzory dokumentów w tych sprawach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.09.2014
Rejestr zmian