Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD317
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje kolejne rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat. Projekt realizuje podstawowe założenia przyjęte podczas podejmowania decyzji w sprawie wprowadzenia nowego systemu opłat i zakłada wprowadzenie opłaty elektronicznej na nowo oddanych do użytkowania odcinkach dróg o wysokim standardzie technicznym, tak aby docelowo cała sieć autostrad i dróg ekspresowych była objęta opłatą elektroniczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o ok. 264 km dróg krajowych. Planuje się, że powyższe rozszerzenie zostanie wdrożone w dwóch etapach: 1 września i 1 października 2014 r. W wyniku wejścia w życie przepisów rozporządzenia wzrosną przychody Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 sierpnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.08.2014
Rejestr zmian