Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID168
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ma na celu doprowadzenie do zgodności  danych zawartych w tym Planie z ustawa budżetową na rok 2014 oraz przesunięcie horyzontu planowania  do roku 2017.
Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zawiera Program Konwergencji oraz określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.04.2014
do góry