Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuRD304
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie składu osobowego Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską   do zmiany dokonanej w składzie Rady Ministrów, spowodowanej zniesieniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz utworzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W składzie Zespołów Roboczych do spraw:
1) Makroekonomicznych,
2) Dostosowań Prawnych,
3) Administracji Publicznej,
- odpowiednio w miejsce przedstawicieli Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostaną uwzględnieni przedstawiciele Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Dominik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 18 czerwca 2014, 12:02
Rejestr zmian