Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD294
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie niniejszych rozwiązań prawnych wynika z potrzeby wsparcia rodzin wielodzietnych, tak ważnych dla rozwoju demograficznego Polski i promowania rozwoju takiego modelu rodzicielstwa. Oprócz bezpośredniego wsparcia rodzin, istotne jest również kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności. Podejmowane działania mają na celu umacnianie oraz wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci  i młodzieży  z rodzin wielodzietnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych wprowadzi Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, kierowaną do rodzin wielodzietnych, a więc rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci (również rodzin zastępczych) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Program ma na celu wprowadzenie systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym ministrom (w tym instytucji wystawienniczych, teatrów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych) oraz dodatkowych uprawnień. Zostanie stworzona także możliwość przystąpienia do programu podmiotów innych niż instytucje podległe właściwym ministrom, np. jednostek organizacyjnych funkcjonujących na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych, które w ramach prowadzonej działalności zapewnią rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżebieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry