Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD90
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w innych ustawach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
- zmiany w zakresie stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych,
- zmiany w zakresie dokumentacji związanej z wyrobami akcyzowymi,
- doprecyzowanie regulacji dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
- doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat wyrobów akcyzowych,
- zmiany w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego,
- zmiany w zakresie stosowania znaków akcyzy,
- doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
- ograniczenie konsekwencji prawnych naruszenia przez podatnika warunków formalnych, określonych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym tylko do naruszeń istotnych z punktu widzenia weryfikacji zaistnienia określonego zdarzenia,
- uproszczenie systemu zabezpieczeń akcyzowych,
- dokonanie odpowiednich zmian ustawy o Służbie Celnej i ustawy o podatku akcyzowym zmierzających do uproszczenia systemu kontroli wyrobów akcyzowych  i urzędowego sprawdzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 listopada 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.11.2014
do góry