Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC110
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu dostosowanie polskich przepisów prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.2.2011 str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje rozwiązania dotyczące:
1) wyznaczenia krajowych organów  odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 181/2011;
2) wyznaczenia terminali autobusowych i autokarowych, w których udzielana będzie pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, określona w rozporządzeniu (UE) nr 181/2011;
3) sankcji za  naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 181/2011.
Projekt przewiduje także zmianę art. 16 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym polegającą na dodaniu   punktu określającego maksymalną stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu, który  został wyznaczony jako terminal autobusowy i autokarowy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2014
do góry